Countryside - Main Banner Image.jpeg
mac-glasses.jpg
c9e42240.jpg
Countryside - Main Banner Image.jpeg

BẮC CẦU DOANH NGHIỆP VÀ CỘNG ĐỒNG


 

Amity Law Group , LLP cam kết cầu nối doanh nghiệp và cộng đồng để dễ dàng hiểu được một hệ thống pháp lý phức tạp. Chúng tôi phấn đấu cho các giải pháp hiệu quả và giá cả phải chăng. Nhân viên của chúng tôi thông thạo tiếng Anh, tiếng Quan Thoại, Quảng Đông, Đài Loan và Việt Nam. Công ty chúng tôi chuyên về luật lao động, tranh chấp kinh doanh , lập kế hoạch tài sản và nhập cư.

 

SCROLL DOWN

BẮC CẦU DOANH NGHIỆP VÀ CỘNG ĐỒNG


 

Amity Law Group , LLP cam kết cầu nối doanh nghiệp và cộng đồng để dễ dàng hiểu được một hệ thống pháp lý phức tạp. Chúng tôi phấn đấu cho các giải pháp hiệu quả và giá cả phải chăng. Nhân viên của chúng tôi thông thạo tiếng Anh, tiếng Quan Thoại, Quảng Đông, Đài Loan và Việt Nam. Công ty chúng tôi chuyên về luật lao động, tranh chấp kinh doanh , lập kế hoạch tài sản và nhập cư.

 

Dịch vụ của chúng tôi

Our legal services

 
 
 
 

Luật Lao Động 

Tổ hợp luật của chúng tôi đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc đại diện các doanh nghiệp, quản lý, sử dụng lao động của các kích cỡ khác nhau trong lĩnh vực luật lao động, từ việc tuyển dụng ban đầu của một nhân viên đến chấm dứt vấn đề liên quan.

Kiện Tụng Kinh Doanh

Chúng tôi hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp trong từng bước đi của các quyết định pháp luật kinh doanh  như thành lập công ty, hợp đồng soạn thảo, thủ tục chung của công ty, và tranh chấp cổ đông.


 
 
 
 

Lập Quyền Thừa Kế  

Thực hành lập kế hoạch bất động của chúng tôi bao gồm: chúc thư ủy nhiệm, thi hành chúc thư ủy nhiệm, chứng thực, bảo vệ tài sản, giấy ủy quyền, chuyển nhượng tài sản, pháp luật cao tuổi và lập kế hoạch chương trình Medi - Cal.

Di trú

Chúng tôi xử lý một loạt các trường hợp nhập cư, trong đó có kiến nghị việc làm ( H-1B và L-1 ), nhập cư diệ đầu tư ( EB -5 ), chứng chỉ lao động, thẻ xanh và điều chỉnh tình trạng.

mac-glasses.jpg

Giới Thiệu


Giới Thiệu


 Jennifer C. Fu, Esq. 

Luật Sư Điều Hành

Học Vấn

  • UC Berkeley, B.A.

  • Golden Gate University School of Law, J.D.

Cindy T. Nguyen, Esq.

Luật Sư Điều Hành

Học Vấn

  • UC Los Angeles, B.A.

  • Santa Clara University School of Law, J.D.

Edmund V. Yan, Esq. 

Luật Sư

Học Vấn

  • UC Irvine, B.A.

  • University of the Pacific, McGeorge School of Law, J.D.

c9e42240.jpg

Liên Hệ Chúng Tôi


Liên Hệ Chúng Tôi


văn phòng Los Angeles

(Los Angeles Office)

Amity Law Group, LLP
3733 Rosemead Blvd, Ste 201
Rosemead, CA 91770

(626) 307-2800

 

Văn phòng Quận Cam

(Orange County Office)

Amity Law Group, LLP
2603 Main Street
Irvine, CA 92614

(949) 445-6001

(Chỉ hẹn)

 
 
Tên *
Tên
Điện Thoại
Điện Thoại
Chủ Đề