20151107_123626.jpg
53ee61ac-7a3c-4243-90ed-bd6b853f3bfb-original.jpeg
IMG_487225729-6.JPG
20151107_123626.jpg

Luật Sư Jennifer C. Fu


SCROLL DOWN

Luật Sư Jennifer C. FuJENNIFER C. FU, ESQ. – Luật Sư Điều Hành                                                    

Học Vấn:

  • University of California, Berkeley, B.A.

  • Golden Gate University School of Law, J.D.

Bar Admissions

  • State Bar of California

Cô Jennifer Fu là thành viên chính của Tổ Hợp Luật Sư Amity Law Group. Cô chuyên môn về pháp lý trong các lãnh vực như: công ty, nhập cư, quy họach tài sản và các giao dịch pháp lý với các quốc gia bên ngoài Hoa Kỳ. Cô được học bổng Merit khi đang theo học ban luật khoa tại Đại học Bắc Kinh, Trung Quốc. Cô Jennifer đọc viết và nói thông thạo tiếng Quan Thoại, Quảng Đông và Đài Loan.

Cô có kinh nghiệm trong vấn đề giao dịch kinh doanh như các việc soạn thảo hợp đồng lao động, cẩm nang nhân viên, duyệt xét những điều khoản lao động và các văn kiện. Kinh nghiệm trong vấn đề nhập cảnh kể cả diện EB-5 Nhập cư theo đầu tư, nhập cảnh theo diện lao động. Cô cũng hướng dẫn thân chủ trong việc lập quyền thừa kế, quy hoạch tài sản và soạn thảo các văn kiện ủy quyền (Revocable Living Trust, Irrevocable Trust and Charitable Remainder Trust), di chúc, quyền chỉ thị chăm sóc sức khỏe và ủy quyền đại diện (Power of Attorney).

Cô Jennifer đang hoạt động trong cộng đồng và cô thường nói chuyện trong các cuộc hội thảo liên quan đến những vấn đề nhập cư, quy hoạch tài sản và những sự việc liên quan đến luật lao động. Các buổi nói chuyện của cô tại địa phương gồm các tổ chức phi lợi nhuận và tổ chức chuyên nghiệp như CalCPA, Kiwanis Club của Hacienda Heights, San Gabriel Economic Partnership, Senior Pathfinders, hội Phụ Huynh Chinese American Parents Association (CAPA), hiệp hội Chinese Association of Walnut, hiệp hội Sino-American Certified Public Accountants Association, Global Federation of Chinese Business Women và cô có những buổi diễn thuyết ở Trung Quốc tại Đại học Hàng Không Dân Dụng Trung Quốc, Ngân hàng Công Thương Trung Quốc. Cô cũng từng có những buổi phỏng vấn trên các đài phát thanh địa phương KAHZ 1600 và KMRB 1430.

Cô Jennifer còn tham gia vào một số tổ chức chuyên nghiệp và cộng đồng như San Gabriel Regional Chamber, Liên đoàn Thương Mại Hoa Kỳ và Nhóm Cố Vấn Chuyên Gia Trẻ 360 (American Business League and Young Professional Advisors 360).

Cô được phép hành nghề luật sư tại tất cả các tòa án tiểu bang California, cũng như Tòa án cấp quận Hoa Kỳ thuộc Quận Hạt Trung Ương California.

          Cindy T. Nguyen, Esq.      Edmund V. Yan, Esq.

 

53ee61ac-7a3c-4243-90ed-bd6b853f3bfb-original.jpeg

Luật Sư Cindy T. Nguyen


Luật Sư Cindy T. NguyenCINDY T. NGUYEN, ESQ. - Luật Sư

Education

  • University of California, Los Angeles, B.A. 
  • Santa Clara University School of Law, J.D.

Bar Admissions

  • State Bar of California

Cô Cindy Nguyễn là luật sư chuyên lo về những việc tố tụng nơi sở làm và cho các doanh nghiệp. Cô cũng cố vấn cho các chủ nhân biết cách phòng ngừa những trường hợp có thể vi phạm đến các việc như: phân biệt đối xử, quấy nhiễu nhân viên, dàn xếp những trường hợp bị thương tật, những vi phạm về lương bổng, giờ giấc làm việc, vi phạm ngạch trật của nhân viên và tất cả các vấn đề thuộc về việc làm hay lao động.

Cô đại diện cho qúy thân chủ tại các tòa án tiểu bang hay Liên bang, hoặc các cơ quan hành chính thuộc Bộ Lao Động của tiểu bang California. 

Cô Cindy Nguyễn tốt nghiệp tiến sỹ luật khoa tại Santa Clara University School of Law với chứng chỉ hành nghề (Certificate in Public Interest and Social Justice Law). Khi đang theo học tại trường luật, cô đã từng làm việc cho Ủy Ban Cơ Hội Làm Việc Bình Đẳng (U.S. Equal Employment Opportunity Commission); các công việc của cô tại cơ quan này có liên hệ tới những tranh chấp pháp lý có liên quan đến Luật Lao Động.

Cô tốt nghiệp cử nhân môn khoa học chính trị tại đại học UCLA. Lúc đang theo học tại UCLA cô là thành viên của hội JusticeCorps.

Tại Santa Clara University School of Law và UCLA, cô nhận được các giải thưởng: 
Richard S. Rosenberg Award for Excellence in Labor Law
Santa Clara University School of Law Pro Bono Bronze Award
National Service Award from AmeriCorps
Service Award from JusticeCorps & the Superior Court of California, Los Angeles County

Cô Cindy Nguyễn nói thông thạo tiếng Anh và tiếng Việt.

          Jennifer C. Fu, Esq.      Edmund V. Yan, Esq.

 

IMG_487225729-6.JPG

Luật Sư Edmund V. Yan


Luật Sư Edmund V. YanEDMUND V. YAN, Esq. - Luật Sư

Ông luật sư Edmund Yan là luật sư của gia đình hiện đại khi nói đến kế hoạch bất động sản và chứng thực di chúc. Ông có nhiều kinh nghiệm soạn thảo di chúc và tín thác và đại diện cho các gia đình tại tòa án chứng thực di chúc. khách hàng của chúng tôi thích làm việc với Edmund vì ông đã làm cho việc lập kế hoạch cho cái chết và tàn tật như đau càng tốt. Với ông Yan, bạn sẽ có một kế hoạch cá nhân để lại một di sản lâu dài và bảo vệ trẻ em của bạn.

          Jennifer C. Fu, Esq.  Cindy T. Nguyen, Esq. 

Học Vấn

  • UC Irvine, B.A.
  • University of the Pacific, McGeorge School of Law, J.D. 

Bar Admissions

  • State Bar of California