Dịch vụ của chúng tôi

Our legal services

 
 
 
 

Luật Lao Động 

Tổ hợp luật của chúng tôi đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc đại diện các doanh nghiệp, quản lý, sử dụng lao động của các kích cỡ khác nhau trong lĩnh vực luật lao động, từ việc tuyển dụng ban đầu của một nhân viên đến chấm dứt vấn đề liên quan.

Kiện Tụng Kinh Doanh

Chúng tôi hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp trong từng bước đi của các quyết định pháp luật kinh doanh  như thành lập công ty, hợp đồng soạn thảo, thủ tục chung của công ty, và tranh chấp cổ đông.


 
 
 
 

Lập Quyền Thừa Kế  

Thực hành lập kế hoạch bất động của chúng tôi bao gồm: chúc thư ủy nhiệm, thi hành chúc thư ủy nhiệm, chứng thực, bảo vệ tài sản, giấy ủy quyền, chuyển nhượng tài sản, pháp luật cao tuổi và lập kế hoạch chương trình Medi - Cal.

Di trú

Chúng tôi xử lý một loạt các trường hợp nhập cư, trong đó có kiến nghị việc làm ( H-1B và L-1 ), nhập cư diệ đầu tư ( EB -5 ), chứng chỉ lao động, thẻ xanh và điều chỉnh tình trạng.