CINDY T. NGUYEN, ESQ. - Luật Sư

Education

  • University of California, Los Angeles, B.A. 
  • Santa Clara University School of Law, J.D.

Bar Admissions

  • State Bar of California

Cô Cindy Nguyễn là luật sư chuyên lo về những việc tố tụng nơi sở làm và cho các doanh nghiệp. Cô cũng cố vấn cho các chủ nhân biết cách phòng ngừa những trường hợp có thể vi phạm đến các việc như: phân biệt đối xử, quấy nhiễu nhân viên, dàn xếp những trường hợp bị thương tật, những vi phạm về lương bổng, giờ giấc làm việc, vi phạm ngạch trật của nhân viên và tất cả các vấn đề thuộc về việc làm hay lao động.

Cô đại diện cho qúy thân chủ tại các tòa án tiểu bang hay Liên bang, hoặc các cơ quan hành chính thuộc Bộ Lao Động của tiểu bang California. 

Cô Cindy Nguyễn tốt nghiệp tiến sỹ luật khoa tại Santa Clara University School of Law với chứng chỉ hành nghề (Certificate in Public Interest and Social Justice Law). Khi đang theo học tại trường luật, cô đã từng làm việc cho Ủy Ban Cơ Hội Làm Việc Bình Đẳng (U.S. Equal Employment Opportunity Commission); các công việc của cô tại cơ quan này có liên hệ tới những tranh chấp pháp lý có liên quan đến Luật Lao Động.

Cô tốt nghiệp cử nhân môn khoa học chính trị tại đại học UCLA. Lúc đang theo học tại UCLA cô là thành viên của hội JusticeCorps.

Tại Santa Clara University School of Law và UCLA, cô nhận được các giải thưởng: 
Richard S. Rosenberg Award for Excellence in Labor Law
Santa Clara University School of Law Pro Bono Bronze Award
National Service Award from AmeriCorps
Service Award from JusticeCorps & the Superior Court of California, Los Angeles County

Cô Cindy Nguyễn nói thông thạo tiếng Anh và tiếng Việt.

          Jennifer C. Fu, Esq.      Edmund V. Yan, Esq.