EDMUND V. YAN, Esq. - Luật Sư

Ông luật sư Edmund Yan là luật sư của gia đình hiện đại khi nói đến kế hoạch bất động sản và chứng thực di chúc. Ông có nhiều kinh nghiệm soạn thảo di chúc và tín thác và đại diện cho các gia đình tại tòa án chứng thực di chúc. khách hàng của chúng tôi thích làm việc với Edmund vì ông đã làm cho việc lập kế hoạch cho cái chết và tàn tật như đau càng tốt. Với ông Yan, bạn sẽ có một kế hoạch cá nhân để lại một di sản lâu dài và bảo vệ trẻ em của bạn.

          Jennifer C. Fu, Esq.  Cindy T. Nguyen, Esq. 

Học Vấn

  • UC Irvine, B.A.
  • University of the Pacific, McGeorge School of Law, J.D. 

Bar Admissions

  • State Bar of California