JENNIFER C. FU, ESQ. – Luật Sư Điều Hành                                                    

Học Vấn:

  • University of California, Berkeley, B.A.

  • Golden Gate University School of Law, J.D.

Bar Admissions

  • State Bar of California

Cô Jennifer Fu là thành viên chính của Tổ Hợp Luật Sư Amity Law Group. Cô chuyên môn về pháp lý trong các lãnh vực như: công ty, nhập cư, quy họach tài sản và các giao dịch pháp lý với các quốc gia bên ngoài Hoa Kỳ. Cô được học bổng Merit khi đang theo học ban luật khoa tại Đại học Bắc Kinh, Trung Quốc. Cô Jennifer đọc viết và nói thông thạo tiếng Quan Thoại, Quảng Đông và Đài Loan.

Cô có kinh nghiệm trong vấn đề giao dịch kinh doanh như các việc soạn thảo hợp đồng lao động, cẩm nang nhân viên, duyệt xét những điều khoản lao động và các văn kiện. Kinh nghiệm trong vấn đề nhập cảnh kể cả diện EB-5 Nhập cư theo đầu tư, nhập cảnh theo diện lao động. Cô cũng hướng dẫn thân chủ trong việc lập quyền thừa kế, quy hoạch tài sản và soạn thảo các văn kiện ủy quyền (Revocable Living Trust, Irrevocable Trust and Charitable Remainder Trust), di chúc, quyền chỉ thị chăm sóc sức khỏe và ủy quyền đại diện (Power of Attorney).

Cô Jennifer đang hoạt động trong cộng đồng và cô thường nói chuyện trong các cuộc hội thảo liên quan đến những vấn đề nhập cư, quy hoạch tài sản và những sự việc liên quan đến luật lao động. Các buổi nói chuyện của cô tại địa phương gồm các tổ chức phi lợi nhuận và tổ chức chuyên nghiệp như CalCPA, Kiwanis Club của Hacienda Heights, San Gabriel Economic Partnership, Senior Pathfinders, hội Phụ Huynh Chinese American Parents Association (CAPA), hiệp hội Chinese Association of Walnut, hiệp hội Sino-American Certified Public Accountants Association, Global Federation of Chinese Business Women và cô có những buổi diễn thuyết ở Trung Quốc tại Đại học Hàng Không Dân Dụng Trung Quốc, Ngân hàng Công Thương Trung Quốc. Cô cũng từng có những buổi phỏng vấn trên các đài phát thanh địa phương KAHZ 1600 và KMRB 1430.

Cô Jennifer còn tham gia vào một số tổ chức chuyên nghiệp và cộng đồng như San Gabriel Regional Chamber, Liên đoàn Thương Mại Hoa Kỳ và Nhóm Cố Vấn Chuyên Gia Trẻ 360 (American Business League and Young Professional Advisors 360).

Cô được phép hành nghề luật sư tại tất cả các tòa án tiểu bang California, cũng như Tòa án cấp quận Hoa Kỳ thuộc Quận Hạt Trung Ương California.

          Cindy T. Nguyen, Esq.      Edmund V. Yan, Esq.